تلفن های تماس دفتر مرکزی و کارخانه

03195020110

03195020185 

03195020183 

فکس 

03195020182

03145837331

همراه

09120311809

کانال تلگرام 

@loolemasoudesfahan

تلفن تماس دفتر پخش تهران 

02166193968

02166193964

توسط این فرم قادر به ارسال پیام خواهید بود.

فرم تماس با ما